ErgoVisie voert diverse soorten onderzoeken uit voor bedrijven, met bijbehorend advies. Denk hierbij aan werkplekonderzoek, RI&E, visusonderzoek, biofeedbackmeting, onderzoek fysieke belasting, onderzoek Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), duurzame inzetbaarheid etc. Informatie hierover treft u in submenu's.

Vaak is er sprake van maatwerk op basis van de vraagstelling van de klant. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid bij werkzaamheden in de volcontinue of een onderzoek naar de aanleiding van specifieke lichamelijke klachten op een afdeling. Op basis van de vraagstelling wordt in overleg een aanpak van het onderzoek bepaald.