Werknemers uit vrijwel alle sectoren hebben kans op lichamelijks klachten, zoals rugklachten en RSI (Repetitive Strain Injury). Het risico van RSI (tegenwoordig KANS) wordt vaak onderschat. Want het werken met de computer is toch geen gevaarlijk of zwaar werk? Helaas is dat het wel. Momenteel is RSI beroepsziekte nummer 1. Om die reden is preventie van klachten van groot belang.

De eerste stap om klachten te voorkomen is aanpak bij de bron. Hierdoor wordt de kans op klachten een stuk kleiner. Voorlichting aan medewerkers is een onderdeel in de preventieve aanpak. Met voorlichting bereikt u bewustwording bij uw medewerkers en is een eerste aanzet tot gedragsverandering. Tevens voldoet u hiermee aan de verplichting vanuit de Arbo-wet.

Opzet

De deelnemers worden voorgelicht over de verschillende aspecten die van belang zijn voor het verkrijgen van een goede werkplekinrichting. Dit ter voorkoming van werkplek gerelateerde gezondheidsklachten als pijn in de rug, nek en schouders, vermoeide ogen en hoofdpijn.

De deelnemers worden gewezen op de eigen rol in het voorkomen van klachten. Dit vanwege het feit dat het eigen gedrag en verantwoordelijkheid vaak meespeelt bij het ontstaan van lichamelijke klachten.

De theorie zal toegelicht worden aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Dit kan plaats vinden op een bestaande werkplek, maar ook op een “voorbeeldwerkplek” in de voorlichtingsruimte. Stap voor stap wordt op deze wijze duidelijk gemaakt op welke wijze een werkplek moet worden ingesteld.

Om de deelnemers te activeren zelf aan de slag te gaan, krijgen zij na de voorlichting de opdracht om de eigen werkplek te beoordelen en eventuele knelpunten in kaart te brengen. De ergonoom van ErgoVisie komt vervolgens bij iedereen langs om dit te controleren en om individuele vragen te beantwoorden.

Meer weten?

Neem contact op voor meer informatie.