In werksituaties waar langdurig met een beeldscherm gewerkt wordt komen steeds meer werkgerelateerde gezondheidsklachten voor, zoals nek-, schouder- en rugklachten, RSI-klachten (ofwel KANS) en oog- en hoofdpijnklachten. Een deel van deze klachten kunnen voorkomen worden door een juiste afstemming van de werkplek, de werkhouding, de werkorganisatie, de werkinhoud, de werkwijze en de werktaken op de individuele werknemer. Omdat diverse aspecten een rol kunnen spelen bij het ontstaan van klachten is een uitgebreid individueel werkplekonderzoek aan te bevelen bij medewerkers met lichamelijke klachten.

 Door middel van een interview met betrokkene(n) en een observatie tijdens het werk zullen mogelijke knelpunten ten aanzien van de individuele werkplek en de werksituatie (in onderlinge samenhang) duidelijk worden. Aspecten als persoonlijk karakter, leefstijl en eventuele medische achtergrond kunnen, indien van belang, hierbij aan bod komen. Indien op de werkplek meerdere mensen aanwezig zijn, dan zal het interview, omwille van de privacy, in een aparte ruimte plaats vinden. Indien nodig zal biofeedbackapparatuur worden ingezet om een beeld te krijgen van de spierinspanningen tijdens het werk.

De knelpuntenanalyse zal worden weergegeven in een rapportage, voorzien van concrete oplossingen en (indien van toepassing/gewenst) met productinformatie.

 

Meer weten?

Neem contact op voor aanvullende informatie of maak een afspraak voor een vrijblijvend informatiegesprek.