Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) is één van de grootste arbeidsrisico’s binnen organisaties. Volgens Arbobalans is ruim 30% van het werkgerelateerde verzuim gerelateerd aan PSA. De factoren werkdruk, agressie en geweld, intimidatie en ongewenst gedrag vallen onder het begrip PSA. Als deze factoren aanwezig zijn raken medewerkers mogelijk minder gemotiveerd of gestrest. Inzicht in de aanwezige PSA factoren binnen de organisatie is daarom van groot belang voor een gerichte aanpak.  

Om het onderwerp PSA te inventariseren wordt een vragenlijst samengesteld en (digitaal) onder de medewerkers uitgezet. Met deze vragenlijst wordt nagegaan hoe de medewerkers hun werk en werkomstandigheden ervaren. Deze vragenlijst bevat vragen waarmee inzicht verkregen wordt in de risico's m.b.t. PSA binnen de organisatie. De vragen betreffen de ontwerpen: 

  • Inhoud van het werk;
  • Belasting van het werk;
  • Moeilijkheid van het werk;
  • Relaties op het werk;
  • Informatievoorziening;
  • Leiding;
  • Werk en rusttijden;
  • Toekomst;
  • Agressie & Geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie;

ErgoVisie garandeert vertrouwelijke behandeling van de ingevulde vragenlijsten, die (digitaal) rechtstreeks naar ErgoVisie worden verstuurd door de medewerkers. Er wordt dusdanig gerapporteerd dat niemand in de rapportage persoonlijk herkenbaar zal zijn. Op basis van een respons van minimaal 60% kunnen we goed inzicht krijgen in de huidige situatie. De gegevens vanuit het onderzoek zullen worden verwerkt tot een overzichtelijke rapportage met onderzoeksresultaten. 

Meer weten?

Neem contact op voor aanvullende informatie of maak een afspraak voor een vrijblijvend informatiegesprek.