Een onderzoek naar fysieke belasting geeft een helder inzicht in de huidige mate van fysieke belasting tijdens verschillende werkprocessen, om vervolgens mee te kunnen denken in oplossingsrichtingen om de fysieke belasting bij deze werkzaamheden terug te dringen. Aanleiding hiervoor kan zijn een hoog verzuim, klachten van medewerkers of de doelstelling van het bedrijf om duurzame inzetbaarheid van het personeel te verbeteren. 

Het onderzoek kan zich richten op de fysieke belasting in het algemeen of op specifieke onderdelen, zoals tillen, dragen, duwen, trekken, repeterende bewegingen, werkhoudingen of trillingen. 

Een mogelijke vraagstelling kan zich richten op de huidige mate van fysieke belasting en of er sprake is van overschrijding van gezondheidskundige grenswaarden. Daarnaast kunnen we hierbij kijken naar mogelijke verbeteringen van de huidige situatie. 

Uitvoering gaat als volgt in zijn werk: 

  • De ergonoom van ErgoVisie zal het werkproces (steekproefsgewijs) observeren en tevens inzicht verkrijgen in de werksituatie aan de hand van informatie van de leidinggevende(n) en de medewerkers. In overleg worden relevante werkzaamheden geselecteerd. 
  • De vormen van fysieke belasting worden in kaart worden gebracht;
  • Voor de beoordeling van de fysieke belasting zullen indicatieve metingen worden uitgevoerd volgens analysemethodieken, zoals KIM, NIOSH, WHI, HARM, OWAS etc.  

Na beoordeling van de fysieke belasting kan met de medewerkers samen worden nagedacht over het vervolg. ErgoVisie heeft zeer goede ervaring met deze zogenaamde participatieve werkwijze. Dit vergroot de haalbaarheid van de invoering van oplossingen. Daarnaast vergroot dit het draagvlak van de medewerkers om (zelf) aan de slag te gaan met eventuele veranderingen in hun huidige werkwijze. Oplossingsrichting zullen worden bedacht op zowel technisch, organisatorisch als gedragsmatig vlak. 

Meer weten?

Neem contact op voor aanvullende informatie of maak een afspraak voor een vrijblijvend informatiegesprek.