Thuiswerkplekcheck (online) 

Wanneer medewerkers (deels) thuis werken is het belangrijk om zicht te hebben op de situatie. Niet iedereen heeft thuis een ingerichte kantoorwerkplek of überhaupt een plekje om ongestoord thuis te kunnen werken. Belangrijk is om dit te inventariseren. Een online thuiswerkplekcheck kan hier ondersteuning bij bieden. De ergonoom gaat met de medewerker in gesprek en adviseert over het zo goed mogelijk inrichten van de thuiswerkplek. Naast inrichting van de werkplek komen ook de werkomgeving en de organisatie van het werk aan de orde. Een medewerker die thuis werkt heeft veelal minder afleiding en daardoor minder natuurlijke pauzemomenten. De medewerker moet hierdoor thuis nadenken over het creëren van een ritme met voldoende afwisseling om gezond te blijven. 

De check vindt plaats via een videogesprek, een smartphone met camera voldoet hier al bij. 

Na het gesprek ontvangt de medewerker een checklist waarop alle adviezen zijn verwerkt. Op groepsniveau worden de bevindingen teruggekoppeld. 

Kosten: € 65,- per medewerker (incl. terugkoppeling).