Eén op de drie mensen die met een beeldscherm werkt, krijgt vroeg of laat oog- of houdingsklachten. Ook al gaan de ogen er niet op achteruit, beeldschermwerk leidt wel vaak tot klachten als hoofdpijn, dansende letters, pijn in de schouders of nek, knijpen met de ogen of tranende of vermoeide ogen. In de regelgeving is daarom opgenomen dat beeldschermwerkers in de gelegenheid gesteld moeten worden om een 1e lijns oogonderzoek te ondergaan. Dit onderzoek is bedoeld om (latente) oog- en houdingsklachten van de beeldschermwerker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor vastgesteld kan worden of onvoldoende gezichtsvermogen aanleiding kan geven voor hoofdpijn of oogklachten. Bovendien wordt beoordeeld of nek- en schouderklachten het gevolg zijn van een te klein leesdeel in de eigen bril. Uit dit onderzoek blijkt wie geholpen is met een beeldschermbril. Specifiek voor medewerkers van 40 jaar en ouder is een periodiek oogonderzoek sterk aan te bevelen om vroegtijdig klachten op te sporen! 

Het oogonderzoek kan deel uit maken van het PAGO (periodiek gezondheidskundig onderzoek), een wettelijke verplichting die voortvloeit uit artikel 18 van de Arbowet. Hierin staat dat de werkgever zijn werknemers periodiek in de gelegenheid stelt om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Doel van het onderzoek is het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van risico's die de arbeid voor de gezondheid van werknemers met zich mee brengt.

ErgoVisie maakt voor het oogonderzoek voor beeldschermwerkers gebruik van de Fits!Indicator. 

Voor overige doelgroepen maken wij gebruik van de Landoltse C-ringen visuskaart. 

Meer weten?

Neem contact op voor aanvullende informatie of maak een afspraak voor een vrijblijvend informatiegesprek.